BOLETINA


Kontsultaren bat bidali nahi badiguzu, jarri zure e-mail helbidea dagokion laukitxoan erantzungo diogu galderari. Bidaltzeko arazorik baduzu, egin kontsulta zuzenean gure helbidean: web@ongdseuskadi.org


Gogoratu! Zure e-maila adierazi behar diguzula, bestela ezingo dizugu erantzun eta.

Zure e-mail helbidea:
Zure iradokizuna:
 
Ordezkaritza Bizkaian Ordezkaritza Gipuzkoan Ordezkaritza Araban
Euskadiko GGKEen Koordinakundea